Diversitet & inklusion betaler sig

Inkluderende rekruttering

Vi ved, at alle vinder, når vi prioriterer diversitet og inklusion. Det giver øget medarbejdertilfredshed, en langt bedre beslutningskompetence og ikke mindst bedre tal på bundlinjen. Vi tilbyder derfor en anonym rekrutteringsproces, som sikrer et yderst kvalificeret og motiveret kandidatfelt til jeres ansættelsesproces. Vi kommer så tæt på en unbiased proces, som det er muligt, ved hjælp af vores anonymiserede model.

Vi hjælper Talent Acquisition i større og mindre virksomheder med at tiltrække de bedste kandidater til specialist- og lederroller. Siden sommeren 2022 har vi løst 65+ opgaver med succes. En del af vores honorar sker først ved ansættelse. Det gør vi, fordi vi gerne vil tage ansvar for, at vores samarbejdspartnere lykkes med det, der er væsentligt i rekruttering – at få ansat den rette. Vi har blandt andet løst opgaver inden for økonomi, jura, data, it, ESG og kommercielle roller. Tøv endelig ikke med at kontakte os, hvis du søger en medarbejder inden for et andet felt. Vi tør godt sige nej, hvis vi ikke har erfaring eller kendskab til en given rolle.

When individuals from different backgrounds come together, their varying experiences, cultural nuances and unique perspectives can help create an ecosystem that allows your business to challenge the norms, question preconceived notions and push the limits of what is possible. More importantly, it helps create a space for different points of view and allows you to expand your mind, think outside the box and discover new ways of doing things—fueling innovation, creativity and business growth.

Vores anonymiserede model

Vi validerer kandidaterne ud fra det der er væsentligt, og reducerer dermed de bias, som forstyrrer den professionelle vurdering af både kandidat og virksomhed.

  1. Dybdegående interview: Vi hører om jer som virksomhed, hvilken profil vi leder efter samt afstemmer den videre proces
  2. Anonym search: Vi rækker ud til de relevante kandidater og kvalificerer de bedste
  3. Præsentation af kandidatfelt: Vi præsenterer kandidaterne for jer med udgangspunkt i de væsentlige forhold
  4. Jobsamtaler: I indkalder kandidatfeltet til 1. og evt. 2. samtale og ansætter det bedste match til stillingen

Det får du, når du arbejder med os

Diversitet & Inklusion

Der er mange fordele ved at prioritere diversitet og inklusion i jeres virksomhed. Nedenfor vil vi dykke ned i de vigtigste argumenter.

Øget medarbejdertilfredshed: Medarbejderne føler sig i højere grad repræsenterede og inkluderede, hvis sammensætningen i medarbejderstaben er divers. Høj medarbejdertrivsel betyder desuden færre sygemeldinger og mindre udskiftning i medarbejderstaben.

Rollemodeller er vigtige: Forskellige rollemodeller gør, at folk kan se sig selv i virksomheden, og særligt diversitet på ledelsesposter er vigtigt for at tiltrække en divers ansøgergruppe.

Bedre og hurtigere beslutningstagning: Forskning viser, at diversitet i medarbejderstaben medfører både bedre og hurtigere beslutninger. Læs bare med her:

Bedre tal på bundlinjen: Diversitet og inklusion medfører færre udgifter til sygemeldinger, udskiftninger i medarbejderstaben, rekruttering og onboarding af nye medarbejdere. Den mere effektive beslutningstagning medfører også en bedre finansiel performance.

Kilder: ’Vi har mål for hvor mange kvinder vi vil have I ledelse’, Lederstof.dk og ’New research: Diversity + inklusion = better decision making at work’, Forbes.com

Om os

Vi startede xyz i 2022 med et mål om at gøre op med de gammeldags rekrutteringsmetoder, og i stedet satse på en model, hvor vi bidrager med langt mere diversitet og inklusion til de danske virksomheder.

Vi er selv et diverst team med baggrunde i forskellige brancher, og så er vi naturligvis meget interesserede i diversitetsdagsordenen. Vi sætter en ære i konstant at udvikle os og holde os opdaterede på den nyeste forskning på området. På den måde kan vi hele tiden finjustere vores model, så vi er sikre på, at vores samarbejdspartnere får mest muligt ud af vores samarbejde.

Nedenfor kan du se billeder af os og finde kontaktoplysninger på vores forskellige konsulenter.

Benyt kontaktformularen, så kontakter vi dig. 

Vil du have mere information om vores anonymiserede rekrutteringsmodel?